רשות בתי הסוהר
שנת זכאות
phone 03-568-20-30 | shabas@kal.co.il
רשות בתי הסוהר
khan